Nagykamarás Községért Közalapítvány


Pályázat

 

NAGYKAMARÁS KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁS

 

 

Nagykamrás Községért Közalapítvány a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások alapján a 4. célterület (szálláshelyhez nem kötődő) horgászturisztikai szolgáltató tevékenységre pályázatot nyújtott be.

 Ezen belül a Bodó-tó elnevezésű horgásztó partja melletti területen Sportcélú Közösségi Ház létesítmény építését kívánja megvalósítani. A tervezett épületben közösségi összejövetelek-rendezvények céljára  - zárt közösségi tér,

-          fedett, nyitott közösségi tér,

-          nyitott terasz és a résztvevő vendégek számára szociális helyiségek kerülnek kialakításra.

Mivel az ország és a határ menti települések részéről is nagy igény jelentkezik a horgásztó turizmus keretében történő felkeresésre, ezért kiemelten fontos a leghátrányosabb helyzetű (LHH) mezőkovácsházi kistérségen belüli Nagykamrás Községért Közalapítvány „Dél-Békés egyetlen természetes tavának, azaz a Boda-tó infrastrukturális felújítása a közösségi sportélet fenntartása érdekében” elnevezésű beruházás megvalósítása.

Jelenleg a Boda-tó területén a horgászturizmus működik, de kiszolgáló helyek nem állnak rendelkezésre az idelátogató vendégek számára. Jelen projekttel fejlesztésre kerül elsősorban a horgászturizmus és lehetőség nyílna egyéb turisztikai szabadidős és sporttevékenységek gyakorlása. A Sportcélú Közösségi Ház építése a HACS-on belüli-és kívüli települések közösségi igényeit elégíti ki, amely generációkat fog össze a szabadidős sport területén. Ennek érdekében a Nagykamarás Községért Közalapítvány a közösségi rendezvényeinek számát fokozatosan növeli, amelyet a projektbe bevont civil szervezetekkel, Nagykamarás Község Önkormányzata, Polgárőrség, Horgász Egyesület, Vadásztársasággal kíván megvalósítani.

 A Sportcélú Közösségi Ház egy térbe szervezi a községben működő civil szervezeteket, közösségeket, összefogja a településen működő különböző kulturális csoportosulásokat.

 A meglevő és leendőbeli programokat a helyi igényeknek megfelelően és az új szabadidős irányzatoknak megfelelően kerülnek megvalósításra. A projekt segítéségével egy olyan közösségi ház kialakítása valóul meg, amely által lehetőség nyílik a közösségi rendezvények megtartására, hiszen egyre több olyan program kerül megvalósításra az igényekhez igazodva, amelyhez a kiszolgáló helyiségek kialakítása elengedhetetlen a horgászturizmus biztosítása érdekében.

Az elnyert támogatás összege: 34.670 742 Ft.

 

A tervező: TRISIUS Kft. Békéscsaba

 

A  kivitelező: BÓLEM Kft. Békéscsaba

 

Műszaki ellenőr: Bíró Zsolt