Nagykamarás Községért Közalapítvány


Üdvözöljük Honlapunkon!

A közalapítvány 1995.május 8-án kezdte meg müködését. A  Közalapítvány a település lakosainak elsõsorban kulturális, sport, egészségmegõrzési, természet és környezetvédelmi, közbiztonsági, emberi jogok védelmét illetõleg szociális célt szolgáló tevékenységet kívánja támogatni. Mindezeken belül kiemelten a település gyermekeire és ifjúságára tekintettel.

A közalapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen közalapítványi rendelés céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

A közalapítvány politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttmûködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetõleg, aki a közös célok elérésén munkálkodik. A közalapítvány mûködése nyilvános, munkája tevékenységének megismerése során épít a nyilvánosság, a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. A célok megvalósításához köszönettel fogadjuk a személyi jövedelemadó 1 %-át,  illetve a fenti bankszámlaszámlaszámra a pénzbeni adományokat.

Nagykamarás Községért Közalapítvány köszönettel fogadja személyi adója 1%-át,

kitûzött céljai megvalósításához.

Adószám: 18375073-1-04

 

További felajánlásait megteheti a: 53500212-10201886 bankszámlaszámon.